Algemene ledenvergadering (ALV)


Het verenigingsjaar van Skivereniging 't Gooi loopt van 1 mei t/m 30 april.

 

Ieder jaar houdt Skivereniging 't Gooi een Algemene ledenvergadering of ALV. De ALV is de plenaire vergadering van Skivereniging 't Gooi. Alle leden van Skivereniging 't Gooi zijn welkom en hebben stemrecht op de ALV.

 

Op een ALV worden het gevoerde en te voeren beleid van het bestuur besproken aan de hand van:

  • een jaarverslag van de secretaris (wat heeft de vereniging gedaan);
  • een financieel verslag van de penningmeester (inkomsten, uitgaven, resultaat en bezit);
  • rapportage van de kascommissie.

Naast het beleid kan een aantal andere punten worden besproken, zoals:

  • het (al dan niet) dechargeren van bestuursleden;
  • het benoemen van nieuwe bestuursleden en leden van de kascommissie;
  • wijzigingen van het huishoudelijk reglement en statuten;
  • beantwoorden van vragen van leden.

De ALV wordt eind oktober of begin november gehouden tijdens een après-ski avond.

De agenda ziet er op hoofdlijnen als volgt uit. Actuele onderwerpen worden per ALV toegevoegd.

 

Programma Algemene Ledenvergadering Skivereniging ‘t Gooi

- verenigingsjaar 1 mei 2019 - 30 april 2021

- wegens Covid-19 is de ALV van november 2020 niet doorgegaan

- de ALV van november 2021 betreft daarom 2 verenigingsjaren

 

Datum: vrijdag 5 november 2021 - onder voorbehoud

 

Locatie: clubhuis van v.v OSO, Jagerspaadje 28, Loosdrecht

 

19.45 uur - Clubhuis open, ontvangst met koffie en iets lekkers

20.30 uur - Aanvang Algemene Ledenvergadering

21.15 uur - Drankje en hapje

 

Agenda

1. Opening en mededelingen

2. Goedkeuring verslag vorige vergadering

3. Activiteiten jaarverslag

4. Presentatie financieel verslag over afgelopen verenigingsjaar - resultaten & balans worden via email aan alle leden gestuurd

5. Rapportage Kascommissie

6. Goedkeuring financieel verslag

7. Mutaties Kascommissie

8. Overige mededelingen Bestuur

9. Rondvraag

10. Sluiting

 

Routebeschrijving

Op de rotonde waar de Loosdrechtseweg aansluit op de Molenmeent, sla je rechtsaf komend vanuit Hilversum of linksaf komend vanuit Loosdrecht. Je bent dan op de Raaweg. Ga de 1e weg links (Jagerspaadje) en blijf die volgen (met de bocht mee) tot het einde. Pas op de drempels! Aan het eind is een gigantisch parkeerterrein. Rechts achter in de hoek is het hek naar het clubgebouw van OSO. Ga meteen rechts en de buitentrap op.