ULLR historie


Wie of wat is 'ULLR' (spreek uit: OELER)

In het allereerste nummer van ons clubblad van 1 maart 1979, hebben we al eens uitgelegd waarom ons clubblad ULLR koerier heette. We hebben dat herhaald in het nummer van augustus 1983. We hadden in 1979 iets meer dan 3000 leden, in 1983 waren we hard op weg naar de 5000 leden, en nog wat later zaten we boven de 8000. Maar toen greep de NSkiV in en werden de toenmalige kringen verzelfstandigd en werden NSkiV-leden niet meer automatisch lid van een kring.

 

Omstreeks 2002 is de huisstijl van de vereniging geheel vernieuwd en is de naam van het clubblad veranderd in Skigooi Express. Echter, veel mensen bleven het blad ULLR (OELER) noemen. Tijdens de ledenvergadering in 2002 gingen er stemmen op om de naam ULLR in ere te herstellen. Maar pas vanaf mei 2009 is de naam Ullr teruggekomen en heette het blad voortaan Ullr Express. Op februari 2015 is de papieren versie gestopt en is deze vervangen door de digitale uitvoering onder de naam ULLR Nieuwsbrief. Omdat de herkomst van de naam ULLR niet altijd duidelijk is, volgt hier nogmaals het verhaal hoe deze is ontstaan.

De geboorte van de ski

Ullr of Ull, de oermens, zakte tot zijn heupen in de sneeuw bij zijn poging zijn hol te bereiken met een zware takkenbos op zijn rug. De winter was dat jaar vroeg gekomen, het was zwaar gaan sneeuwen en nog steeds viel de witte koude over het bos. Maandenlang had hij in zijn hol gelegen en nu had de kou hem naar buiten gedreven. Zijn houtvoorraad was opgeraakt en hij was gedwongen nieuw te gaan halen. Ullr gromde diep in zijn keel bij zijn vergeefse pogingen om vooruit te komen. Hij zakte weg in de witte massa, de sneeuw omsloot hem aan alle kanten. In zijn woede en angst grepen zijn klauwende handen naar de vijand die hem omringde, die hem vasthield en die hij niet kon uiteenscheuren. Zijn dof gebrul smoorde in het dikke grijze gordijn dat aan alle kanten rond hem neerdaalde, geluidloos en onheilspellend. Woedend smeet hij tenslotte de takkebos in de sneeuw. Tot zijn stomme verbazing zakte die niet weg. Toen schoot een flits van licht door zijn primitief brein. Hij rukte een paar stevige takken uit de bos en bond ze met taaie twijgen onder zijn voeten. Hij richtte zich op en stond juichend op de sneeuw. Ullr had de ongrijpbare vijand overwonnen en vertrapte hem onder zijn voeten. De ski was geboren.

Het is heel goed mogelijk dat de ski op een andere wijze ter wereld kwam, maar het zou ook kunnen zijn dat Ullr hem inderdaad heeft uitgevonden. Wij weten het niet. Zoals de uitvinding van het wiel verborgen is in de nevelen van een lang verleden tijd, zo ligt ook de eerste ski diep bedolven onder het stof der eeuwen. Wij weten alleen dat de mens zich reeds vele duizenden jaren geleden bediende van een lang en plat stuk hout, dat hij zich onder de voeten bond om zich in diepe sneeuw te kunnen voortbewegen.

In elk geval is Ullr een beschermheilige van de skiërs geworden en daarom hebben wij hem tot beschermheer van onze vereniging benoemd. Vooral in Oostenrijk, en dan met name in de wat oudere skiplaatsjes, kan men nog zogenaamde ULLR's kopen. Dat zijn sleutelhangers met een afbeelding van de skigod Ull er op. Als men zo'n ULLR van iemand krijgt en hem altijd bij zich draagt,is men beschermd tegen ski-ongevallen.

 

Hanny May.

Bron: SkiGooi-Express feb. 2009. Aangepast aan de actualiteit nov. 2017.

Download
Historie ULLR origineel.pdf
Adobe Acrobat document 394.6 KB