Bloemlezing uit de oude Skibox


Wist u dat

 

… de skigymnastiek al in 1955 gestart is?

... er in januari 1970 al een verenigingsreis naar Serfaus was? In de jaren erna werden geen reizen meer georganiseerd.

Uit het programma van winterseizoen 1969/1970

Reis naar Serfaus van 24 januari tot 8 februari 1970. Serfaus ligt op 1450 m met skiliften tot 2300 m. Het ligt zeer zonnig en beschut. Het biedt voor elk wat wils. Men kan er steile en eenvoudige afdalingen maken. Men kan er wandelen en zonnen. Men kan er goedkoop en duur uitgaan. Er is een kleine ijsbaan, enz. Deze reis is uitsluitend als service voor de leden van Kring ’t Gooi bedoeld en wordt niet uit winstbejag georganiseerd. Het is de bedoeling dat u ter plaatse alle kosten betaalt (hotel, skischool, materiaalhuur, liften enz.).

De reis zal een vliegreis zijn van Schiphol naar Zürich en dan per bus naar Serfaus. Maar u kunt ook zelf uw vervoer per trein of auto regelen. Uw secretaresse is bereid de hotelreservering voor u te maken en u kunt dan ook profiteren van de korting op de skischool.

U moet dan wel op dezelfde dag als de groep aankomen en weer vertrekken.

Opgave voor deze reis verwachten wij vóór 25 september 1969 tegelijk met de aanbetaling van fl 50. De intekendatum is wel vroeg, maar ook als u als particulier gaat, moet u ver van te voren reserveren. Het zal op prijs gesteld worden als u het formulier duidelijk en met blokletters invult en uw wensen exact kenbaar maakt.

 

Uit het programma van winterseizoen 1970/1971

Hierbij een overzicht van het programma van onze Kring. Om porto te sparen zenden wij u dit programma slechts éénmaal per post. Wij raden u aan de Kringmededelingen in “Ski” te raadplegen, waarin wij eventuele wijzigingen en/of aanvullingen zullen publiceren.

Skigymnastiek

Training vanaf 21 september in het Gemeentelijk Gymnasium in Hilversum o.l.v. de heer T. Olff. Deelnemers/sters dienen lid te zijn van de Ned. Ski Ver.

Buitentraining

Zaterdag 10 oktober en zaterdag 7 november. Tijd en plaats zullen op de skigymnastiek bekend gemaakt worden.

Borstelbaantrainingen

Er is besloten deze trainingen in Bergen N.H. te houden aangezien daar betere mogelijkheden zijn. De data zijn: 1, 15 en 29 november. Er worden vier groepen gevormd die ieder een uur les krijgen. Deelnemers doen zulks voor eigen verantwoording en risico.

Schaatsen

Vanaf half oktober iedere dinsdagavond op de Jaap Eden-baan in Amsterdam. Vertrek vanaf station Bussum per privé-auto’s.

Propaganda-avond

Zaterdag 31 oktober in de Tuinzaal van Hotel Gooiland in Hilversum. Het programma omvat films over Silvretta, skitechniek en een modeshow. Kaarten kosten voor leden fl 2,- en voor niet-leden fl 3,-.

Ski-weekend Sauerland

In principe het weekend van 9/10 januari 1971. Nadere gegevens worden nog bekend gemaakt in SKI.

Sneeuwval in Holland

Als er eens een weekend sneeuw ligt, komt u dan zowel zaterdag- als zondagochtend om 10.00 uur met uw ski’s naar Anna’s Hoeve. Er ligt een programma klaar, ook beginners behoeven geen drempelvrees te hebben.

Skiborrels

Iedere eerste woensdag van de maand vanaf ca. 17.30 uur in het Bowlingcentrum aan het Noordse Bosje in Hilversum.

Jaarvergadering

Deze zal plaatsvinden op de avond van de eerste skiborrel, t.w. 7 oktober 1970 in het Bowling Centrum.

Ski-weekend Sauerland

Donderdag 7 januari tot maandag 11 januari 1971. We reizen gezamenlijk per auto. De passagiers dienen contact op te nemen met de chauffeur van de auto, waarin zij zijn ingedeeld. De passagiers betalen, zonder dat de ‘chauffeur’ erom behoeft te vragen hun aandeel in de benzine en een alcoholische versnapering voor de chauffeur na aankomst. In de auto dient aanwezig te zijn een sleepkabel, gevarendriehoek en zaklantaarn. Denk ook om de groene kaart!

We zien elkaar op vrijdag in de namiddag bij de familie Pape van Haus Hartmecketal in Oberkirchen.

In januari 1972 waren er wat problemen bij deze Sauerlandreis. In de eerste plaats lag er nog geen vlokje sneeuw en verder heeft ‘Frau Pape’ ons in de steek gelaten. Een dag vantevoren kregen we te horen dat we niet terecht kunnen met 34 deelnemers. Wat te doen. Ik heb de deelnemers die geen lid zijn van de Ned. Ski Ver. gezegd dat ze tot onze grote spijt niet mee kunnen. Nu hadden we een groep van 18 deelnemers over en Frau Pape zou haar uiterste best doen deze onder te brengen. Laten we dus niet thuis blijven, maar laten we er proberen nog iets van te maken. Denkt u ook allen aan een ongevallenverzekering.

 

Uit een bestuursvergadering van juli 1972

De wintersporttentoonstelling in Gooiland kan niet doorgaan. Er moet een vervangende locatie worden gezocht. De heer Olff biedt de kantine van zijn school in Breukelen aan. In principe op een kleinere schaal. Als datum wordt gekozen voor 5 november 1972 van 13 tot 17 uur. Er wordt gedacht aan stands met skimateriaal van sportzaken in het Gooi en Utrecht, een modeshow van een fabrieksteam of sportzaak, verkoop van 2e-hands kleding en -wintersportartikelen, een compleet ingerichte wintersportcaravan, stands van verschillende verkeersbureaus en stands van importeurs van ski’s enz.

Dit voorstel is werkelijkheid geworden. Deze wintersportmanifestatie is uiteindelijk uitgegroeid tot de Skibeurs zoals de meesten van ons die nog kennen.

 

Uit een bestuursvergadering van mei 1973

Twee bestuursleden willen hun functie neerleggen wegens tijdgebrek. Er moet gezocht worden naar vervangers. De heer Olff wordt genoemd en de heer Pel wist nog wel iemand, waar hij de naam niet van wist, maar zij was stewardess bij Martinair. Hij zal bij de heer Olff informeren of hij de naam weet (Yvonne!).

Ook gaan er stemmen op om de skiborrel op te heffen. Maar een ander uur is ook een optie, bijv. vrijdagavond 21 uur. Er moet nog een geschikte locatie gevonden worden. Misschien bij het ‘Lekkerbekkie’ in Hilversum. Er wordt ook besloten om opnieuw een wintersportmanifestatie te houden gekoppeld aan een spreker en/of een film. Later blijkt dat door de oliecrisis de beurs geen doorgang kan vinden.

 

Uit het programma van winterseizoen 1973/1974

Bij de skigymnastiek komt een extra zware training. Wie daarvoor in aanmerking wil komen, wordt geadviseerd een sportkeuring te laten doen. Voor de buitentraining komen meer dagen beschikbaar. Op zowel de zondag als de zaterdag.

De skiborrels gaan plaats vinden elke laatste vrijdag van de maand in bistro Le fine Bouche du Nardinclant aan de Soestdijkerstraatweg.

 

Uit het verslag van de jaarvergadering van september 1973

Een voorstel om een kegelavond te organiseren wordt positief ontvangen. Het organiseren van een skiweekend naar het Sauerland gaat moeizaam. Er worden mensen gevraagd die dat willen regelen. Er werd door niemand positief gereageerd. Om extra inkomsten te genereren wordt van niet-leden van de Ned. Ski Ver. een extra bijdrage gevraagd van fl 5,-. Er wordt vanuit de vergadering gevraagd om een extra verhoging van fl 2,50 voor elke deelnemer. Dit bedrag zou dan ten goede kunnen komen van de Kringkas.

Er wordt gevraagd of we de beschikking kunnen krijgen over een sportkantine waar de bijeenkomsten gehouden kunnen worden. Dit blijkt lastig door de gemeentelijke verordeningen van Hilversum t.a.v. horeca.

 

Uit een bestuursvergadering van april 1974

De naam van Yvonne wordt opnieuw genoemd als geschikte kandidaat voor het bestuur. Maar daar blijft het bij.

De skiborrel gaat naar de laatste vrijdag van elke maand om 21 uur op een nieuwe locatie, De Jonge Graef van Buren in Hilversum.

Misschien kan het Sauerland-weekend per bus georganiseerd worden. Er is ook sprake van dat de wintersportmanifestatie dit jaar weer georganiseerd kan worden in Breukelen. Er moet zeker een deel in 2e-hands wintersportartikelen komen.

 

Uit het programma van winterseizoen 1974/1975

De Ned. Ski Ver. is erin geslaagd een collectieve wintersportverzekering aan te kunnen bieden. Dit wordt voor alle leden in het lidmaatschap opgenomen.

De wintersportmanifestatie gaat gehouden worden op 20 oktober 1974 van 12 tot 17 uur in de Rijksscholengemeenschap te Breukelen met stands van verkeersbureaus, sportzaken, importeurs van skimateriaal en uiteraard een beurs met 2e-hands wintersportartikelen. De toegang is gratis.

 

Uit het verslag van de jaarvergadering van september 1974

Er komt een borstelbaan in Soesterberg. Over de borrelavonden wordt geklaagd. Soms gaan ze zonder opgaaf van redenen gewoon niet door en staan leden voor een dichte deur.

Een enquête onder de leden over de activiteiten (o.a. borrelavond) geeft een bedroevend slechte respons.

Er wordt gevraagd of tijdens de komende wintersportmanifestatie de leden van de Kring twee uur eerder kunnen komen kijken. Deze suggestie kan nu niet worden ingewilligd, omdat het bestuur nu de aangeboden goederen wil keuren. Daarvoor zijn circa 10 mensen nodig en als de leden eerder mogen komen, dan komen we in tijdnood. De suggestie wordt voor een volgende skibeurs in

overweging genomen.

Er wordt een suggestie gedaan om de Kring los te maken van Den Haag. Antwoord van het bestuur is dat het juist dit jaar door de wintersportverzekering extra aantrekkelijk is lid te blijven.

 

Uit een bestuursvergadering van maart 1975

De skiborrel wordt afgeschaft. Het skiweekend naar het Sauerland staat op losse schroeven. Er wordt geen datum meer

vastgelegd. Er komt een intekenlijst op de avonden van de skigymnastiek te hangen.

In principe komt er weer een wintersportmanifestatie. Er moet een goed sluitende begroting worden gemaakt.

Er wordt een avond gepland om te kegelen en een filmavond met een bingo.

 

Uit een brief van Tom Hamers van maart 1975 aan het bestuur

Indrukken en ervaringen van de wintersportmanifestatie. Conclusie: het belang van voorlichting is onderschat.

De verenigingsstand is niet door één persoon te runnen. Bezoekers zien de stand als aanloop tot de manifestatie en komen om raad te vragen. Zeer uiteenlopende vragen: van voorbereiding, verzekeringen, kleding, auto, reizen, gebieden. Dus van ski’s kopen of huren, moet ik eerst gaan trainen en wat voor kleren heb ik nodig, welk gebied is geschikt. Daarom lijkt het mij zinnig om

vrijwilligers te zoeken die uit eigen ervaring inlichtingen kunnen geven.

Er moet meer documentatiemateriaal komen. De verenigingsstand moet meer centraal of direct bij de ingang liggen. Met wat zitjes en schrijfmateriaal om de goede sfeer te bevorderen. Dit moet tijdig met de vrijwilligers worden besproken.

 

Uit een bestuursvergadering van mei 1975

Eventuele verliezen van de wintersportmanifestatie zullen voor rekening komen van de Ned. Ski Ver. Bij eventuele winst is 50% daarvan voor de Ned. Ski Ver. Er wordt geen toegang geheven. Voor bemiddeling bij de verkoop berekenen wij 10% commissie.

De toeslag op de skigymnastiek zal fl 2,50 bedragen. Voor niet-leden is de toeslag fl 10,-.

 

Uit het verslag van de jaarvergadering van september 1975

Er wordt eind november in ’t Hof van Holland een bingo-avond gehouden.

Het wachten is op de goedkeuring van de gemeente Bussum of de wintersportmanifestatie bij garage Van Meurs gehouden mag worden. Er worden nog vrijwilligers gevraagd voor de beurs. Hiervoor wordt een intekenlijst bij de skigymnastiek opgehangen. Enkele leden geven zich spontaan op, waarvoor dank.

De heer Zoetelief vertelt over de staat met de plannen voor een kunstskibaan in Soesterberg. Hij hoopt de baan volgend jaar te kunnen openen. Hij ziet de Wolfskamer niet als een concurrent.

 

Uit het programma van winterseizoen 1975/1976

De animo voor de skiborrel is steeds minder geworden. Daarom heeft het bestuur besloten deze niet meer te organiseren.

In november wordt er weer een bingo- en filmavond georganiseerd met fraaie prijzen.

Voor een skiweekend naar het Sauerland wordt een intekenlijst opgehangen bij de skigymnastiek.

 

Uit een bestuursvergadering van maart 1976

Twee bestuursleden (Van Loon en Olff) zullen een langlaufparcours uitzetten in de buurt van Anna’s Hoeve. Zodra er sneeuw ligt kan er meteen actie worden ondernomen.

De eerste paal is in januari geslagen voor een kunstskibaan in Huizen.

De wintersportmanifestatie zal wellicht gehouden kunnen worden bij Garage van Meurs in Bussum.

 

Uit het programma van winterseizoen 1976/1977

Weekend Sauerland weer op intekening.

De wintersportmanifestatie vindt wederom plaats bij garage Van Meurs in Bussum.

 

Uit een bestuursvergadering van september 1976

Officiële opening van de skibaan in Huizen. De jaarvergadering wordt gehouden in het clubhuis van de skibaan.

De wintersportmanifestatie krijgt een andere opzet. Gedacht wordt aan een soort ‘Waterloopleinbeurs’. De mensen moeten zelf hun spullen verkopen. En er moet een adviescentrum komen van minstens 3 leden. De spullen moeten gekeurd kunnen worden. Er moet een goed werkschema en instructies gemaakt worden voor de leden die helpen. Er zal entreegeld gevraagd worden.

 

Uit een bestuursvergadering van maart en april 1977

De Nederlandse Ski Vereniging bestaat 50 jaar. Er zullen 4 leden uitgenodigd worden voor dit jubileum. De kringen moeten een lustrumactiviteit organiseren. Wij denken aan een feestavond in hotel Gooiland.

In principe komt er geen wintersportmanifestatie dit jaar. Dit zal schriftelijk aan garage Van Meurs worden medegedeeld.Er moet iets vervangends komen, een voorlichtingsavond gericht op veiligheid.

In Hof van Holland zal een voorlichtingsavond gehouden worden.

Er zijn extra kasgelden. Over besteding daarvan wordt nagedacht. Misschien een bustocht voor de leden naar het Sauerland.

 

Uit een bestuursvergadering van juni 1977

Er is besloten in beperkte kring een ruilbeurs te organiseren in de kantine van de Rijksscholengemeenschap in Breukelen. Mensen bieden zelf hun goederen aan. Toegang fl. 1,-.

 

Uit een bestuursvergadering van september 1977

Door de groei van het aantal leden (2000) is het gewenst het aantal uren skigymnastiek uit te breiden.

Beleid t.a.v. kunstskibanen is erop gericht de skisport te bevorderen en reclame te maken voor beide banen (Huizen en Soesterberg). Wij willen goede contacten met elkaar onderhouden. We moeten niet elkaars concurrenten worden.

De kantine van de Rijksscholengemeenschap in Breukelen is gereserveerd. In verband met keuring van ski’s zal er een sticker ontworpen en gedrukt moeten worden.