Lidmaatschap Skivereniging 't Gooi


Weinig geld voor veel faciliteiten!

De vereniging kent twee typen leden: hoofdleden en gezinsleden. De contributie is lager als men tevens lid is van de Nederlandse SkiVereniging (NSKiV).

 

De contributie bedraagt zonder lidmaatschap NSkiV (clublid):

- voor een hoofdlid: € 29,00 en voor een gezinslid: € 22,00.

 

De contributie bedraagt als u ook lid bent van de NSkiV:

- voor een hoofdlid: € 15,00 en voor een gezinslid: € 8,00.

 

Inschrijving gaat via het opgaveformulier en is alleen mogelijk als een machtiging wordt afgegeven voor automatische incasso van de contributie. Het verenigingsjaar loopt van 1 mei tot en met 30 april. De contributie is verschuldigd over een geheel verenigingsjaar. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Het wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd, tenzij het tijdig wordt opgezegd. Opzegging van het lidmaatschap moet gedaan worden vóór 1 april van het lopende verenigingsjaar.

 

Het opgaveformulier kan via onderstaande link worden gedownload en daarna worden afgedrukt.

 

Het ingevulde PDF-formulier kan worden gescand en daarna worden gemaild naar de SkiGooi ledenadministratie.

 

Het ingevulde formulier kan ook per post worden opgestuurd naar:

 

Ledenadministratie Skivereniging het Gooi

Heijermanslaan 7

1215 JL HILVERSUM

 

Voor vragen stuur een mail naar de ledenadministratie

Download
SkiGooi aanmelding lidmaatschap.pdf
Adobe Acrobat document 53.0 KB