Kalender - wijzigingen voorbehouden


Door het Covid-19-virus kunnen we momenteel niet de activiteiten organiseren zoals we dat gewend zijn. Voorlopig blijft de situatie onvoor­spelbaar. Het bestuur van Skivereniging 't Gooi stelt zich op het standpunt dat reizen, fietsweekend en overi­ge activiteiten voor de deel­nemers veilig moeten zijn. We houden de situatie nauwlet­tend in het oog. Zodra duidelijk is of deelnemen aan activiteiten al of niet verantwoord is zal u daarvan via deze website of per mail op de hoogte worden gesteld.


2021

vrijdag 10 t/m zondag 12 september - Fietsweekend Arcen - voor details zie hier

eind september 2021 t/m begin april 2022 - après-ski-avonden - data zijn nog niet bekend

 

2022

zondag 2 januari - nieuwjaarsborrel - datum onder voorbehoud


Aanvullingen & correcties graag per mail opsturen naar de redactie.